Nieruchomość położona przy ul. Strzelniczej

INFORMACJE:

  • Działka nr 11088 - powierzchnia 2,2493 ha
  • Działka nr 1258/6 - powierzchnia 1,2874 ha

 

PRZEZNACZENIE:

  • 2P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; przeznaczenie dopuszczalne: usługi uciążliwe i nieuciążliwe, rzemiosło produkcyjne

 

DO POBRANIA: