Nieruchomość położona przy ul. Pana Tadeusza

Składająca się z działek:

  • nr 10825 - pow. 469 m2
  • nr 6942/2 - pow. 102 m2

Przeznaczenie: MNU15 tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

 

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży