Nieruchomość położona przy ul. Pana Tadeusza

Nieruchomość oznaczona jako działka:

  • nr 5645/8 - pow. 541 m2

Przeznaczenie: MNU83 tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

 

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży