Nieruchomość położona w pobliżu ul. Polnej

Nieruchomość oznaczona jako działka:

  • Nr 8169/4 - pow. 248 m2

Przeznaczenie: MNU32- tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

 

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży