Drukuj
Nieruchomość położona przy ul. Południowej

Nieruchomość oznaczona jako działka:

Przeznaczenie: U2 - tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie usług, w tym hoteli

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łuków położonej w Łukowie pomiędzy ul. Telimeny a ul. Rolniczą 

Ogłoszenie o przetargu