Nieruchomość położona przy ul. Stawki

Nieruchomość oznaczona jako działka:

  • Nr 8471/1 - pow. 32 m2

Przeznaczenie: UMN2- tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie zabudowy usług nieuciążliwych, w tym hoteli i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży