Nieruchomość położona przy ul. Kiernickich

Nieruchomość oznaczona jako działka:

  • nr 10048/1 o pow. 995 m2

Przeznaczenie: MNU26 - tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży