Nieruchomość położona przy ul. Kiernickich

Nieruchomość położona przy ul. Kiernickich

Działka:

  • nr 7009/14 - pow 823 m2

Przeznaczenie: MNU-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli