Drukuj
Nieruchomość położona przy ul. Południowej

Składająca się z działek:

Przeznaczenie: MNE8-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ul. Południowej i przy ul. Stodolnej

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ul. Południowej i przy ul. Strzelniczej

Ogłoszenie o przetargu