Dzisiaj jest: 24 Stycznia 2019   |   Imieniny obchodzą: Felicja, Rafał, Tymoteusz


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nieruchomości będące własnością Miasta Łuków, oddane w użytkowanie wieczyste, zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, stały się własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Szczegółowe informacje


156. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

156. Rocznica Wybuchu Powstania StyczniowegoWe wtorek 22 stycznia 2019 roku pod Pomnikiem Powstańców Styczniowych na Placu Narutowicza rozpoczęły się Łukowskie Obchody 156. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali z pochodniami oraz kosami pod „Mówiące Kamienie” ks. gen. Stanisława Brzóski i Franciszka Wilczyńskiego w Parku Miejskim. Spacer do miejsc poświęconych pamięci Powstańcom Styczniowym zakończył się przy grobie Powstańców Styczniowych na Cmentarzu Św. Rocha.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miasta Łuków z 19 grudnia 2018 r. sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2019. poz. 120)

Czytaj więcej...

IV sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 30 stycznia 2019 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się IV sesja Rady Miasta Łuków.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad IV sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta.

Czytaj więcej...

II Memoriał Tomka Trybonia

Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju "AMPlus Łuków" i Bialskopodlaski Okręgowy Związek Piłki Nożnej organizuje II Memoriał Tomka Trybonia w piłce nożnej halowej rocznik 2010. Turniej odbędzie się w dniu 26.01.2019 r. (sobota), w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Łukowie ul. Cieszkowizna 13.

Czytaj więcej...

Mistrzostwo Polski Prawników w Szachach

Mistrzostwo Polski Prawników w SzachachW styczniu 2019 roku w Kazimierzu Dolnym odbyły się V Ogólnopolskie Mistrzostwa Lekarzy i Prawników w Szachach. Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie Szachistów Szachpol w Łukowie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie oraz Lubelską Izbę Lekarską, przy współpracy Polskiego Związku Szachowego i Miasta Kazimierz Dolny.

Czytaj więcej...

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Przekształceniu podlegają tylko nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe, czyli zabudowane budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Zaznaczyć należy, że na nieruchomości nie mogą znajdować się inne budynki i budowle niż wymienione powyżej.

Czytaj więcej...

Wizyta w Przedszkolu Integracyjnym nr 1

Wizyta w Przedszkolu Integracyjnym nr 1W dniu 18 stycznia br. Przedszkole Integracyjne nr 1 odwiedził burmistrz Łukowa Piotr Płudowski oraz jego zastępca Paweł Krasuski. Przedszkolaki miały okazję poznać burmistrza, porozmawiać z nim oraz zaprezentować swoje umiejętności. Burmistrz w rozmowie z dyrektor Przedszkola Małgorzatą Piotrowską podkreślił, że placówka dysponuje wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną oraz posiada doskonałe zaplecze dydaktyczne, w tym m.in. salę do zajęć integracji sensorycznej.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o oblodzeniu

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW-PIB w Warszawie, dyżurny synoptyk Grażyna Dąbrowska informuje o oblodzeniu (stopień zagrożenia 1) od godz. 12:00 dnia 18.01.2019 r. do godz. 24:00 dnia 18.01.2019 r. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -5°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu około -5°C.

Czytaj więcej...

Stypendia i nagrody sportowe

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. ustawy o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.) oraz uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 06 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 181, poz. 2855) ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XI/87/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz.3206) Burmistrz Miasta Łuków, Pan Piotr Płudowski przyznał stypendia sportowe na rok 2019 następującym osobom:

Czytaj więcej...

V Noworoczny Turniej Piłki Nożnej

V Noworoczny Turniej Piłki NożnejW dniu 12.01.2019 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. G. Piramowicza w Łukowie Dziecięca Akademia Futbolu „DAF” zorganizowała V Noworoczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łuków dla dzieci z rocznika 2011. W turnieju udział wzięło 7 zespołów: dwie drużyny wystawił DAF Łuków, dwie Czarni Węgrów, po jednej AMPlus Łuków, AP Sokołów Podlaski, RED Sielczyk.

Czytaj więcej...