Dzisiaj jest: 2 Lipca 2020   |   Imieniny obchodzą: Jagoda, Urban, Otton

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm./, Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków, położonych w Łukowie przy ul. Strzelniczej i przy ul. Dmocha przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

Wymieniony wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni licząc od dnia 12 października 2015 roku.

W związku z powyższym osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu za cenę ustaloną w wykazie.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ mgr Dariusz Szustek