Dzisiaj jest: 23 Września 2018   |   Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław

Sesja Rady Miasta Łuków

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

 

 

 

XXXII sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 26 stycznia 2017 roku odbyła się XXXII sesja Rady Miasta Łuków. W tym dniu Rada Miasta podjęła szereg uchwał dotyczących spraw ogólnomiejskich. Wśród nich znalazły się dwie, dotyczące bardzo istotnej inwestycji modernizacji łukowskiej oczyszczalni ścieków. Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. planuje w lutym br. złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”.

Zakres inwestycji obejmuje:
- modernizację oczyszczalni w kwocie 50 647 tys. PLN,
- rozbudowę i renowację systemu wodociągowego (około 12 km) w kwocie 7 434 tys. PLN,
- rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w kwocie 1 805 tys. PLN,
- zakup pojazdów specjalnych i specjalistycznych w kwocie 2 675 tys. PLN,
- pozostałe nakłady inwestycyjne w kwocie 4 750 tys. PLN.

Łączna kwota inwestycji, która poprawi atrakcyjność Łukowa poprzez rozwój infrastruktury komunalnej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska naturalnego oraz zwiększy efektywność eksploatacji urządzeń i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, wynosi 76 120 tys. PLN netto.

Szczegóły modernizacji

Omawiane uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Poza tym Rada Miasta podjęła uchwały w sprawach: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta, aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków, przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenów położonych w Łukowie przy ul. Ks. St. Brzóski i ul. Stodolnej, wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Jana Pawła II oraz uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 i zmiany wieloletniej prognozy finansowej.