Dzisiaj jest: 26 Września 2018   |   Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian

Sesja Rady Miasta Łuków

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Miło nam poinformować, iż Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. "Upowszechnianie nauki pływania wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych z miasta Łuków" w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać".

Całkowita wartość zadania: 81 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 40 750,00 zł
Wkład własny: 40 750,00 zł

Rozpoczęcie realizacji zadania: 06.02.2017 r.
Zakończenie realizacji zadania: 30.06.2017 r.

Projekt przewiduje przeprowadzenie bezpłatnych zajęć nauki pływania dla uczniów klas I-III ze szkół podstawowych z miasta Łuków z częstotliwością min. 1 raz w tygodniu/grupa. Projektem objętych zostanie 295 uczniów w ramach 20 grup liczących nie więcej niż 15 osób każda, w tym 6 grup z klas I, 5 grup z klas II, 9 grup z klas III. Zajęcia odbywać się będą w oparciu o Regulamin zajęć w projekcie powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" w mieście Łuków, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć. Prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Zajęcia będą prowadzone na pływalni krytej "Delfinek" w Łukowie (ul. Siedlecka 56A).

Końcowym elementem zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osiągniętych efektów będzie sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania testu. W ramach projektu zakłada się pokrycie kosztów związanych z wejściem na pływalnię, opłaceniem instruktorów nauki pływania, opieką wychowawców oraz ubezpieczeniem uczestników zajęć - dla 70 uczniów. Dla 225 uczestników oprócz kosztów zaplanowanych powyżej dodatkowo przewiduje się pokrycie kosztów transportu. Zajęcia posłużą upowszechnianiu kultury fizycznej, promocji sportu oraz integracji społecznej. Będą także promowały prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu.

Zakładane efekty edukacyjno-wychowawcze projektu:
- zdobycie umiejętności pływania przez uczniów;
- zapewnienie dzieciom bezpiecznego, aktywnego spędzania wolnego czasu;
- wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie umiejętności pływania;
- podniesienie odporności, korekta wad postawy;
- wzrost świadomości na temat zdrowego stylu życia oraz bezpiecznego przebywania nad akwenami wodnymi.