Dzisiaj jest: 24 Kwietnia 2018   |   Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander

Sesja Rady Miasta Łuków

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

   

XXXIII Sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 23 lutego 2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy  ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miasta Łuków.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Uchwalenie porządku obrad XXXIII sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od XXXII sesji Rady Miasta.
5. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Miasta Łuków na 2016 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
6.2. rozwiązania Klubu Radnych „Platforma Obywatelska RP”,
6.3. powołania Łukowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu,
6.4. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Łuków,
6.5. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP,
6.6. przystąpienia do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna,
6.7. przystąpienia do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską i terenem PKP,
6.8. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Dworcowej,
6.9. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
6.10. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie.