Terminy wypłat świadczeń społecznych

  • Drukuj

Terminy wypłat świadczeń społecznych w formie gotówkowej w sierpniu br.

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 11.08.
2. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze - od A-K 11.08 i od L-Ż 14.08.
3. Świadczenia wychowawcze „500 plus” - od A-Ż 16.08.