Wyłożenie do publicznego wglądu

  • Drukuj

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Łuków z dnia 08.08.2017 r. wykłada się do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenów położonych w Łukowie przy ul. Ks. St. Brzóski i przy ul. Stodolnej.

Prognoza - załącznik nr 1

Prognoza - załącznik nr 2

Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt zmian

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2