Trening uruchamiania syren alarmowych

  • Drukuj

Ogłoszenie

Informuję, że na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96) w dniu 1 września 2017 roku o godzinie 12.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy.

W ramach treningu planuje się uruchomić na terenie miasta Łuków sześciu syren alarmowych. Emitowany będzie dźwięk ciągły trwający 1 minutę.

Burmistrz Miasta
/-/ Dariusz Szustek