Odławianie ryb

  • Drukuj

Zgodnie z zawartą umową na wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji Etapu I zadania polegającego na rewitalizacji Zalewu Zimna Woda w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Łuków – Zalew Zimna Woda oraz budowa infrastruktury na cele społeczne” prace są kontynuowane. Zapraszamy Państwa do obejrzenia materiałów filmowych obrazujących aktualny stan Zalewu.