Terminy wypłat świadczeń społecznych

  • Drukuj

Terminy wypłat świadczeń społecznych w formie gotówkowej we wrześniu br.

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 13.09.
2. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze - 13.09. i 14.09.
3. Świadczenia wychowawcze - 15.09.