Dzisiaj jest: 20 Października 2018   |   Imieniny obchodzą: Ireny, Kleopatry, Jana

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

 

 

 

Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Miasta Łuków

Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26 września 2017 roku w sprawie powołania członków Łukowskiej Rady Seniorów

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 10 i 11 Statutu Łukowskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/233/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania Łukowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 poz.1251),

Burmistrz Miasta Łuków zarządza, co następuje:

§ 1.

Powołuje się następujących członków Łukowskiej Rady Seniorów:

1) Pan Krzysztof Chruściel,

2) Pan Stefan Izdebski,

3) Pan Jan Janusz Jastrzębski,

4) Pan Edward Kot,

5) Pan Krzysztof Kuciński,

6) Pani Jadwiga Teresa Kurowska,

7) Pan Zygmunt Krawczak,

8) Pani Bożenna Milcarz,

9) Pan Kazimierz Świder,

10) Pani Jadwiga Tomaszewska,

11) Pani Halina Barbara Wojtalska.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Rady Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta
/-/Dariusz Szustek