Komunikat Burmistrza Miasta Łuków

  • Drukuj

Komunikat Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Burmistrza Miasta Łuków do składu Łukowskiej Rady Seniorów

Burmistrz Miasta Łuków wskazuje dwóch przedstawicieli wchodzących w skład Łukowskiej Rady Seniorów w osobach:
1. Pan Edward Kot,
2. Pani Jadwiga Teresa Kurowska.

Zgodnie z § 11 Statutu Łukowskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/233/2017 RADY MIASTA ŁUKÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania Łukowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu, członków Łukowskiej Rady Seniorów powoła Burmistrz Miasta Łuków drodze zarządzenia.

Burmistrz Miasta
/-/ Dariusz Szustek