I posiedzenie Łukowskiej Rady Seniorów

  • Drukuj

Informujemy, że w dniu 10 października 2017 roku o godz. 17.00 w sali nr 107 Urzędu Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 odbędzie się I posiedzenie Łukowskiej Rady Seniorów.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Uchwalenie porządku posiedzenia.

3. Wybór Przewodniczącego Łukowskiej Rady Seniorów.
4. Przekazanie prowadzenia posiedzenia Przewodniczącemu Łukowskiej Rady Seniorów.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Łukowskiej Rady Seniorów.
6. Wybór Sekretarza Łukowskiej Rady Seniorów.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.