Terminy wypłat świadczeń społecznych

  • Drukuj

Terminy wypłat świadczeń społecznych w formie gotówkowej w październiku br.

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 12 X
2. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze - od A-K 12 X i od L-Ż 13 X
3. Świadczenia wychowawcze „500+” - pierwszy termin 16 X
                                                            drugi termin 27-30 X

Uwaga: Drugi termin dotyczy wniosków nie rozpatrzonych na dzień 12 października br. z powodów formalnych - wnioski niekompletne lub zostały złożone w dniach 25-31 sierpnia br.