XLIV Sesja Rady Miasta Łuków

  • Drukuj

W dniu 14 listopada 2017 roku w sali Łukowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 20 w Łukowie odbędzie się XLIV Sesja Rady Miasta Łuków.

Proponowany porządek obrad:
Część I – godz. 11.00
1. Otwarcie.
2. Uchwalenie porządku obrad XLIV sesji Rady Miasta.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Łuków.

Część II – Uroczysta – godz. 12.00
4. Nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Łuków Księdzu Profesorowi Stanisławowi Ziębie.
5. Wystąpienie Księdza Profesora Stanisława Zięby.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Program artystyczny.
8. Zakończenie sesji.