Dzisiaj jest: 19 Listopada 2018   |   Imieniny obchodzą: Elżbieta, Seweryn, Paweł

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

 

Dofinansowanie budowy ul. Polnej

Dofinansowanie budowy ul. PolnejMiło nam poinformować, że Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Polnej w m. Łuków”. Budowa ul. Polnej obejmuje wykonanie dwóch odcinków o łącznej długości 879 m, w tym odcinek nr 1 o długości 741 m oraz odcinek nr 2 o długości 138 m.

W ramach budowy odcinka nr 1 zostanie wykonana jezdnia o przekroju ulicznym o szerokości 6,0 m, w części o nawierzchni bitumicznej i w części o nawierzchni z kostki brukowej. Poza jezdnią zostaną wykonane, oddzielone pasem zieleni, chodnik o szerokości 2,0 m oraz po drugiej stronie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,0 m. Chodnik i ciąg pieszo-rowerowy będą miały nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. W celu spowolnienia ruchu zaprojektowano 3 skrzyżowania, w tym 2 wyniesione. Wykonane zostanie również oświetlenie uliczne z 26 stanowiskami słupowymi.

W ramach budowy odcinka nr 2 zostanie wykonana jezdnia o przekroju ulicznym o szerokości 6,0 m z kostki brukowej oraz pobocza. Wykonane zostanie również oświetlenie uliczne z 4 stanowiskami słupowymi.

Całkowite wydatki projektu: 1.995.983,80 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote, 80/100).

Kwota dofinansowania: 997.991,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 00/100), co stanowi 50% całkowitych wydatków projektu.

Wkład własny: 997.992,80 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote, 80/100).

Planowany okres realizacji projektu: 03/04/2018 r. – 30/11/2018 r.