XLIII Sesji Rady Miasta

  • Drukuj

W dniu 10 listopada 2017 roku o godz. 15.30 w sali nr 107 Urzędu Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się XLIII Sesja RADY MIASTA ŁUKÓW Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Uchwalenie porządku obrad XLIII Sesji Rady Miasta.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Zamknięcie.