Terminy wypłat świadczeń społecznych

  • Drukuj

Terminy wypłat świadczeń społecznych w formie gotówkowej w listopadzie br.

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - od A-Ż 14 XI
2. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze - I termin od A-K 14 XI i od L-Ż 15 XI
                                                              II termin od A-Ż 28 XI
3. Świadczenia wychowawcze „500+” - od A-Ż 16 XI