Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

  • Drukuj

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 na tablicy ogłoszeń od dnia 21 listopada 2017 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łuków, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

 Burmistrz Miasta Łuków
/-/ mgr Dariusz Szustek