Dzisiaj jest: 12 Grudnia 2018   |   Imieniny obchodzą: Joanna, Aleksandra, Dagmara

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

XLV Sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się XLV Sesja RADY MIASTA ŁUKÓW.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Uchwalenie porządku obrad XLV sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołów z XLII, XLIII i XLIV sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od XLII sesji Rady Miasta.
5. Informacja o stanie realizacji inwestycji w mieście.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Biała Podlaska realizacji zadania publicznego Miasta Łuków w zakresie udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Łuków w Noclegowni dla Bezdomnych w Białej Podlaskiej,
6.2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu na trzeci etap budowy małej obwodnicy Łukowa,
6.3. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 2+000 do km 2+890 (strona prawa) w m. Łuków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 808 Łuków – Kock,
6.4. udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej w postaci robocizny na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 2+000 do km 2+890 (strona prawa) w m. Łuków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 808 Łuków – Kock,
6.5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Jana Pawła II,
6.6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Polnej,
6.7. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Doktora Dmocha,
6.8. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
6.9. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie.