Wyłożenie do publicznego wglądu

  • Drukuj

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Łuków z dnia 21.11.2017 r. wykłada się do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej, ul. Staropijarskiej i ul. Pastewnik.

Projekt uchwały

Załącznik nr 1

Prognoza

Prognoza załącznik nr 1