Dzisiaj jest: 19 Listopada 2018   |   Imieniny obchodzą: Elżbieta, Seweryn, Paweł

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

 

Daj sobie szansę mamo

Niepubliczny Żłobek „Wesoła Nutka” w Łukowie ul. F. Wilczyńskiego 21 w związku z realizacją projektu pt. „Daj sobie szansę mamo” - opieka żłobkowa dzieci do lat 3 drogą do rozwoju zawodowego rodziców i opiekunów - współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór do udziału w projekcie rodziców i opiekunów dzieci w wieku do lat 3 z powiatu łukowskiego.

W ramach przedmiotowego projektu dla uczestników biorących udział w programie Niepubliczny Żłobek Wesoła Nutka zapewnia:
- bezpłatną instytucjonalną opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat
- całodzienne wyżywienie dziecka

Program zgodny z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 - Rynek Pracy, Działanie 9.4 - godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Wsparcie udzielone w ramach projektu w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest skierowane do:
a) osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy;
b) osób pracujących opiekujących się dzieckiem do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

W celu ustalenia szczegółów wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Dyrektorem Żłobka Panią Anetą Gajową tel. 793 100 808 lub osobiście w biurze projektu pod adresem 21-400 Łuków, ul. B. Prusa 3a.

Liczba miejsc ograniczona.

Źródło: Aneta Gajowa.