Terminy wypłat świadczeń społecznych

  • Drukuj

Terminy wypłat świadczeń społecznych w formie gotówkowej w grudniu br.
1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - od A-Ż 13.12.2017 r.
2. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze - od A-K 13.12.2017 r.
                                                             od L-Ż 14.12.2017 r.
3. Świadczenia wychowawcze „500+” - od A-Ż 15.12.2017 r.