Budżet Łukowa na 2018 rok uchwalony

  • Drukuj

W dniu 15 grudnia 2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Łukowie odbyła się XLVI Sesja Rady Miasta Łuków. Najważniejszą uchwałą, którą podjęli radni była uchwała budżetowa na rok 2018. Projekt tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

W treści uchwały budżetowej na rok 2018 określa się:
- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 123.502.033,00 zł
- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 123.494.236,00 zł

Za przyjęciem budżetu zagłosowało 20 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym.