Wyłożenie do publicznego wglądu

  • Drukuj

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Łuków z dnia 19.12.2017 r. wykłada się do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Dworcowej.

Projekt Uchwały

Załącznik nr 1

Prognoza oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 1