Dzisiaj jest: 22 Stycznia 2019   |   Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nieruchomości będące własnością Miasta Łuków, oddane w użytkowanie wieczyste, zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, stały się własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Szczegółowe informacje


Co wiesz o zdrowym stylu życia

Co wiesz o zdrowym stylu życiaW dniu 10 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie, odbył się miejski konkurs pn. „Co wiesz o zdrowym stylu życia – bez używek?”, nad którym patronat honorowy objął Burmistrz Łukowa Pan Dariusz Szustek. Test wiedzy był skierowany do uczniów klas siódmych z łukowskich szkół.

Celem konkursu było propagowanie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, zwiększenie wiedzy nt. skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych oraz promowanie życia wolnego od wszelkiego rodzaju używek, poszerzanie wiedzy uczniów na temat zasad zdrowego żywienia i dietetyki, kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowego odżywiania się, jak również doskonalenie znajomości wpływu ruchu i gimnastyki na organizm człowieka.

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:
I miejsce - Karol Król ze SP nr 2
II miejsce – Natan Madej ze SP nr 4
III miejsce – Karolina Cabaj ze SP nr 2

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

KLUB PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, którego założycielkami są Pani Ilona Dmowska, Pani Joanna Szczygielska oraz Pani Agnieszka Gaja-Michalak już trzeci rok inspiruje uczniów do podejmowania na terenie szkoły i poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Mamy nadzieję, iż zdobyta wiedza, przyczyni się do rozwijania zainteresowań wśród młodzieży tematyką zdrowia oraz zostanie racjonalnie wykorzystana w praktyce.

Źródło: Ilona Dmowska