Dzisiaj jest: 24 Stycznia 2019   |   Imieniny obchodzą: Felicja, Rafał, Tymoteusz


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nieruchomości będące własnością Miasta Łuków, oddane w użytkowanie wieczyste, zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, stały się własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Szczegółowe informacje


Postęp prac przy rewitalizacji Zalewu Zimna Woda

Postęp prac przy rewitalizacji Zalewu Zimna WodaW dniu 12 kwietnia 2018 r. dokonano częściowego odbioru robót zadania polegającego na rewitalizacji Zalewu Zimna Woda.

Zakres czynności odbiorowych dotyczył częściowego wykonania robót związanych z:
- odmuleniem dna zbiornika z częściowym jego pogłębieniem, profilowaniem, naprawą i umocnieniem skarp grobli wraz z jej zabezpieczeniem siatkami przed degradacją przez bobry;

- wykonaniem konstrukcji drewnianej pomostu głównego oraz zabezpieczeniem pali stalowych powłoką malarską;
- umocnieniem liniowym części brzegu materacami siatkowo – kamiennymi przed niszczącym zjawiskiem falowania;
- wykonaniem fundamentów betonowych przy pomostach wędkarskich.