Dzisiaj jest: 23 Lutego 2019   |   Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nieruchomości będące własnością Miasta Łuków, oddane w użytkowanie wieczyste, zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, stały się własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Szczegółowe informacje


 

 

Lubelska Izba Rolnicza informuje

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 roku przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomoc przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Lubelska Izba Rolnicza w załączeniu przekazuje ulotki dotyczące zatrudnienia pracowników w gospodarstwie rolnym do prac sezonowych. Ulotka została przygotowana przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, informuje ona szczegółowo o czynnościach jakie powinien wykonać rolnik przed zatrudnieniem cudzoziemca, który:
- dopiero stara się o wjazd do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej;
- jest już w Polsce, bo wcześniej wjechał w celu pracy sezonowej;
- przebywa już w Polsce, ale wjechał w innym celu niż praca sezonowa.

Lubelska Izba Rolnicza informujeLubelska Izba Rolnicza informuje