Lubelska Izba Rolnicza informuje

  • Drukuj

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 roku przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomoc przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Lubelska Izba Rolnicza w załączeniu przekazuje ulotki dotyczące zatrudnienia pracowników w gospodarstwie rolnym do prac sezonowych. Ulotka została przygotowana przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, informuje ona szczegółowo o czynnościach jakie powinien wykonać rolnik przed zatrudnieniem cudzoziemca, który:
- dopiero stara się o wjazd do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej;
- jest już w Polsce, bo wcześniej wjechał w celu pracy sezonowej;
- przebywa już w Polsce, ale wjechał w innym celu niż praca sezonowa.

Lubelska Izba Rolnicza informujeLubelska Izba Rolnicza informuje