Dzisiaj jest: 23 Lutego 2019   |   Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nieruchomości będące własnością Miasta Łuków, oddane w użytkowanie wieczyste, zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, stały się własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Szczegółowe informacje


 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej

W lipcu br. została podpisana z Wykonawcą robót, firmą P.U.H. „MEL – KAN” Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76 C, 21-400 Łuków umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Żelechowskiej oraz w ulicach: Rurowa, Bartnia, Sosnowa i Tartaczna.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”.

Wartość Kontraktu wynosi – 2 826 149,05 zł (netto).

Termin zakończenia prac w ul. Żelechowskiej do 31.12.2018 r. natomiast w ulicach: Rurowa, Tartaczna, Sosnowa i Bartnia do 31.12.2019 r.

Na tym etapie Wykonawca realizuje prace przygotowawcze, tj. opracowuje Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla ulicy Żelechowskiej, który po pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, przedstawi do zatwierdzenia Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

Natomiast dla ulic: Rurowa, Sosnowa, Tartaczna, Bartnia, Wykonawca opracowuje odrębny Projekt tymczasowej organizacji ruchu, który po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie i Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie oraz Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie, przedstawi do zatwierdzenia Staroście Łukowskiemu. Po zatwierdzeniu Projektów przez w/w organa zarządzające ruchem, Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych na tych obiektach