LVI Sesja Rady Miasta Łuków

  • Drukuj

W dniu 18 września 2018 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się LVI Sesja Rady Miasta Łuków.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Uchwalenie porządku obrad LVI sesji Rady Miasta.
3. Wystąpienie Burmistrza Miasta.
4. Wykład dr. hab., prof. Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej Henryka Seroki – autora projektów symboli miejskich i odznaki honorowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia i zasad używania symboli Miasta Łuków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia, zasad nadawania, wręczania oraz noszenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Łukowa.
7. Zakończenie sesji.