Czyste Powietrze

  • Drukuj

W dniu 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 zapraszamy mieszkańców na spotkanie dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”Spotkanie odbędzie się  w hali sportowej im. R. Szajdziuka Zespołu Szklono-Przedszkolnego w Łukowie, ul. Partyzantów 15. Inicjatorem spotkania jest Ministerstwo Środowiska, które rozpoczęło cykl spotkań z mieszkańcami całego kraju, informujących jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.