Dzisiaj jest: 26 Kwietnia 2019   |   Imieniny obchodzą: Maria, Marcelina, Marzena

 

 

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)  oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Łuków Uchwały Nr LVII/411/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna.

Zmiana obejmuje wyłącznie  ustalenia w części tekstowej zawarte w:
- § 48 pkt 10) lit. a) i pkt 13)
- § 49 pkt 1) lit. a),  pkt 2 lit. b) i pkt 4) lit. b)
planu przyjętego Uchwałą Nr VIII/56/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna w zakresie obszaru, którego granice określone zostały w Uchwale Nr LVII/411/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna.

Załącznik graficzny Nr 1 do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępny jest do wglądu w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łuków pod adresem: https://umlukow.bip.lubelskie.pl/.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Łuków z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków lub z wykorzystaniem adresu e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek i może  być składany w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ mgr Dariusz Szustek