Dzisiaj jest: 23 Lutego 2019   |   Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nieruchomości będące własnością Miasta Łuków, oddane w użytkowanie wieczyste, zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, stały się własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Szczegółowe informacje


 

 

Otwarta Strefa Aktywności

Otwarta Strefa AktywnościW dniu 28 listopada 2018 r. dokonano odbioru Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Międzyrzeckiej w Łukowie. Następnie Burmistrz Łukowa Pan Piotr Płudowski przekazał nowopowstały obiekt Pani Jolancie Rojek - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Centrum". OSA składa się z siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym. Wartość całkowita inwestycji wynosi 75 522 zł brutto.

Otwarta Strefa AktywnościOtwarta Strefa AktywnościOtwarta Strefa AktywnościOtwarta Strefa AktywnościOtwarta Strefa AktywnościOtwarta Strefa AktywnościOtwarta Strefa AktywnościOtwarta Strefa AktywnościOtwarta Strefa Aktywności