Dzisiaj jest: 24 Stycznia 2019   |   Imieniny obchodzą: Felicja, Rafał, Tymoteusz


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nieruchomości będące własnością Miasta Łuków, oddane w użytkowanie wieczyste, zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, stały się własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Szczegółowe informacje


Konsultacje społeczne

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Konsultacje społeczne dają możliwość wpływu na ostateczny kształt dokumentu KSRR 2030. KSRR 2030 określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej w perspektywie do 2030 r., zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalnie.

Strategia będzie mieć wpływ na ukierunkowanie środków finansowych pochodzących zarówno z budżetu państwa, jak i funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w nadchodzących latach.

We wszystkich województwach odbędą się spotkania konsultacyjne, które stanowią okazję do dyskusji nad zaproponowanymi do realizacji celami i kierunkami działań oraz mechanizmami ich wdrażania. Będą stanowiły okazję do spotkania interesariuszy rozwoju regionalnego - przedstawicieli samorządów województwa, powiatów i gmin, organizacji pozarządowych, partnerów społeczno-gospodarczych oraz poznania ich opinii wyrażonych czy to podczas spotkania, czy poprzez formularz zgłaszania uwag.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Warszawie 17 grudnia 2018. W województwie lubelskim spotkanie odbędzie się 16 stycznia 2019 roku w Białej Podlaskiej.

Projekt KSRR 2030: http://www.miir.gov.pl/media/67208/KSRR_17_12_2018_projekt.pdf

Formularz rejestracyjny: https://www.miir.gov.pl/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030-lubelskie/

Informacje dotyczące KSRR 2030: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/