Dzisiaj jest: 21 Maja 2019   |   Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz z rozdz. IV pkt 20 Ogłoszenia Burmistrza Miasta Łuków z dnia 23 stycznia 2019 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wyniku przeprowadzonym konkursu w dniu 18 lutego 2019 roku w części I. 7 został wybrany następujący oferent:

7) Nazwa zadania - Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej, obejmujące min. 5 grup szkoleniowych w różnych kategoriach wiekowych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce, w zapasach, w boksie, piłce siatkowej, zgłoszonych w okręgowych związkach sportowych
- kwota zabezpieczona do 350 000 zł,

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2019 r.

- Łukowski Klub Sportowy Orlęta Łuków

 

Łuków, 14 marca 2019 r.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski