Dzisiaj jest: 20 Października 2018   |   Imieniny obchodzą: Ireny, Kleopatry, Jana

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

 

 

 

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Rozpoczyna się nabór wniosków ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na usuwanie azbestu. Mieszkańcy miasta Łuków zainteresowani dofinansowaniem na w/w zadanie mogą złożyć wniosek w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Łuków w terminie do dnia 13 stycznia br.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami, posiadają tytuł prawny do budynku, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub tytuł prawny do nieruchomości, na której są zgromadzone na pryzmie, a zostały zdemontowane przed 2004 rokiem. We wniosku należy podać ilość w metrach kwadratowych wyrobów zawierających azbest i planowany termin w przypadku usuwania wyrobów azbestowych z dachu budynku.

W zależności od tego czy wniosek dotyczy usunięcia azbestu z dachów czy też wyrobów już zdemontowanych i znajdujących się na pryzmach, należy do niego dołączyć m.in.: kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli, zgodę wszystkich na realizację zadania; zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Łukowie, albo pozwolenie na rozbiórkę budynku lub pozwolenie na przebudowę dachu wraz z mapą ewidencyjną działki z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku; informację o wyrobach zawierających azbest oraz ocenę stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Druki wniosków, załączniki oraz regulamin dofinansowania są dostępne w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Łuków pokoju nr 14. Szczegółowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu /25/ 798 3001 wew. 107.

Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Łuków na lata 2010 - 2032

Regulamin przystąpienia i uczestnictwa w projekcie

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Wniosek dla osób fizycznych

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania