Dzisiaj jest: 16 Września 2019   |   Imieniny obchodzą: Edyta, Kamil, Korneliusz


Ogłoszenie

Zgodnie z art. 6r, pkt. 1ab ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018, poz. 1454 z poźń. zm.) od dnia 06 września 2019 r. środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać w kasach Urzędu Miasta Łuków w godz. 7.30 – 15.00 lub na nowy rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
84 9206 0009 7103 0300 2000 0170


 

80 tys. zł dofinansowania na windę

80 tys. zł dofinansowania na windęMiasto Łuków otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na budowę windy w Szkole Podstawowej nr 5 im. gen. W. Sikorskiego w Łukowie.

Miasto Łuków złożyło wniosek pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie poprzez zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych”. Przyznane ze środków PFRON dofinansowanie wynosi 80 319,89 zł, co stanowi maksymalnie 30% kosztów realizacji projektu.

Przedmiotowy wniosek złożony został 8 lutego 2019 r. Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie zakresu rzeczowego stanowiącego dobudowanie szybu windowego oraz montaż urządzenia – dźwigu osobowego przeznaczonego dla potrzeb transportu pionowego na trzech poziomach kondygnacyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie dla maksymalnie 8 osób (650 kg udźwigu), w tym niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Koszt realizacji przedsięwzięcia to 267 732,99 zł. Środki własne przeznaczone na realizację inwestycji to 187 413,10 zł. Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w 2019 r.