Dzisiaj jest: 22 Listopada 2019   |   Imieniny obchodzą: Cecylia, Jonatan, Stefan

 

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 będą przyjmowane wnioski (oświadczenia) producentów rolnych z terenu Miasta Łuków o szacowanie przez komisję powołaną przez Wojewodę Lubelskiego strat powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy w 2019 roku.

Druki oświadczeń o poniesionych stratach są dostępne w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 (pokój nr 8 na parterze) lub na stronach internetowych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/.

Do oświadczenia o poniesionych stratach należy dołączyć:

1. kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2019 rok,

2. w przypadku zgłoszenia zwierząt gospodarskich: kopię zgłoszenia zwierząt do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Oświadczenia o poniesionych stratach w uprawach będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu Miasta Łuków (I piętro) w terminie do dnia 19 lipca 2019 roku.

Na oświadczeniach należy wpisać numer telefonu do kontaktu w celu ułatwienia prac związanych z procedurą szacowania strat w uprawach.

Łuków, dn. 09.07.2019 r.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski