Dzisiaj jest: 20 Września 2020   |   Imieniny obchodzą: Renata, Filipina, Eustachy

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Łuków zaprasza do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Burmistrza Miasta Łuków w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

Rzeczoznawca majątkowy, wnioskujący o wpis na listę rzeczoznawców, składa poniższe dokumenty:
a) wniosek o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych powołanych przez Burmistrza Miasta Łuków według załącznika nr 2 do Procedury (w załączeniu),
b) kopię świadectwa nadania uprawnień z zakresu szacowania nieruchomości,
c) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej (kopia polisy),
d) dokumenty, referencje potwierdzające należyte wykonanie operatów szacunkowych (wycen nieruchomości) dla organów administracji publicznej w okresie 3 ostatnich lat, w ilości co najmniej 10 operatów szacunkowych na terenie Powiatu Łukowskiego i Miasta Łuków.

Dokumenty należy składać do dnia 17 grudnia 2019 r. osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Łuków z dopiskiem: "wpis na listę rzeczoznawców majątkowych" lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków (z dopiskiem: "wpis na listę rzeczoznawców majątkowych").

Złożenie wniosku wraz z ww. dokumentami jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią "Procedury wpisu na listę biegłych i powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Burmistrza Miasta Łuków".

Szczegółowe informacje zawarte są w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Łuków Nr 160/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Burmistrza Miasta Łuków.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski

Załączniki:
1) Formularz wniosku o wpis na listę
2) Określenie celu i przedmiotu wyceny (ceny brutto)
3) Zarządzenie Burmistrza Miasta Łuków Nr 160/2019 z dnia 18 listopada 2019 r.