Dzisiaj jest: 20 Września 2020   |   Imieniny obchodzą: Renata, Filipina, Eustachy

Łukowska Rada Seniorów - nabór uzupełniający

Łukowska Rada Seniorów - nabór uzupełniającyBurmistrz Miasta Łuków informuje o naborze uzupełniającym kandydatów do Łukowskiej Rady Seniorów. Osoby spełniające warunki regulaminowe, chcące zasiadać w radzie będącej organem doradczym burmistrza miasta mogą zgłaszać swoje kandydatury do 25 lutego 2020 r. Zgłoszenia kandydata na członka Łukowskiej Rady Seniorów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, do której dołącza się klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku.

Karty zgłoszeniowe można odbierać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta (pokój nr 19, budynek przy ul. Piłsudskiego 17 w Łukowie), bądź w Biurze Rady Miasta (pokój nr 18) w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Dokumenty dostępne są także na stronie internetowej Miasta Łuków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łuków.

Zgłoszenia kandydatów na członka Łukowskiej Rady Seniorów dokonują środowiska senioralne oraz pełnoletnie osoby fizyczne. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Łuków, ul. Józefa Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków. O ważności dokumentów decyduje dzień wpływu do Urzędu Miasta Łuków.

Imienna lista osób spełniających kryteria naboru, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Miasta Łuków, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łuków oraz w lokalnych mediach, do czasu powołania Łukowskiej Rady Seniorów. W sytuacji zgłoszenia tylko jednego kandydata, zostanie on powołany w skład Rady, natomiast w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, wyboru członka dokona się w drodze publicznego losowania, spośród wszystkich zgłoszonych osób. W takim przypadku Burmistrz Miasta Łuków powoła zarządzeniem komisję do przeprowadzenia losowania określając jednocześnie tryb i zasady działania komisji oraz przeprowadzenie losowania.

 

DOKUMENTY: